Gepubliceerd: 23 juni 2011
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-14.html
ID: 32403-14

72,0 %
28,0 %

PvdD

CDA

PVV

D66

SGP

VVD

SP

GL

CU

PvdA


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 23 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het geweld in het openbaar vervoer toeneemt en verhardt;

overwegende, dat het overtreden van het ov-reisverbod keihard moet worden

aangepakt;

verzoekt de regering hogere strafmaten op te nemen voor overtreding

van het ov-reisverbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong