Kamerstuk 32222-IIB-4

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Gepubliceerd: 14 december 2009
Indiener(s): John Leerdam (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32222-IIB-4.html
ID: 32222-IIB-4

32 222 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 4
VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 14 december 2009

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Leerdam

Adjunct-griffier van de commissie,

Hendrickx

1

Kan een financiële specificatie worden verstrekt betreffende artikel 5 (Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen) waarbij wordt gespecificeerd naar uitgaven en ontvangsten?

De aanvulling aan de uitgavenkant ad € 292 000 is onder te verdelen in loon- en prijsbijstelling (€ 92 000) en koersverschillen (€ 200 000). Er zijn geen mutaties aan de ontvangstenkant.

2

Kan een financiële specificatie worden verstrekt betreffende artikel 6. (Kabinet van de Gouverneur van Aruba) waarbij wordt gespecificeerd naar uitgaven en ontvangsten?

De mutatie in de uitgaven ad € 115 000 is onder te verdelen in: loon- en prijsbijstelling (€ 48 000), indexering salariskosten (€ 25 000), koersverschillen (€ 90 000), bezwaarteams (€ 77 000) en paspoortuitgifte (– € 125 000, zie ook vraag 3). Er zijn geen mutaties aan de ontvangstenkant.

3

Wat is de verklaring voor de correctie aangaande artikel 6.1.e (Paspoortuitgifte)?

Door een wijziging in de uitvoering van de uitgifte van paspoorten op Aruba is voor 2009 eenmalig € 250 000 aan de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba toegevoegd. Door vertraging in de uitvoering en de implementatie van de vingerafdruk, worden de uitgaven dit jaar slechts voor de helft gerealiseerd. Er vindt een overheveling plaats van € 125 000 naar 2010.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van Beek (VVD), Halsema (GL), Van der Staaij (SGP), De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove (CDA), Gerkens (SP), Sterk (CDA), Leerdam (PvdA), voorzitter, De Krom (VVD), ondervoorzitter, Griffith (VVD), Boelhouwer (PvdA), Algra (CDA), Irrgang (SP), Kalma (PvdA), Schinkelshoek (CDA), Van der Burg (VVD), Brinkman (PVV), Pechtold (D66), Van Raak (SP), Thieme (PvdD), Kuiken (PvdA), Leijten (SP), Anker (CU), Heijnen (PvdA) en Bilder (CDA).

Plv. leden: Teeven (VVD), Azough (GL), Van der Vlies (SGP), Joldersma (CDA), Smilde (CDA), Polderman (SP), Spies (CDA), Wolbert (PvdA), Aptroot (VVD), Zijlstra (VVD), Vermeij (PvdA), Knops (CDA), Van Gerven (SP), Heerts (PvdA), Çörüz (CDA), Remkes (VVD), De Roon (PVV), Van der Ham (D66), Van Bommel (SP), Ouwehand (PvdD), Timmer (PvdA), De Wit (SP), Cramer (CU), Kraneveldt-van der Veen (PvdA) en Van Haersma Buma (CDA).