Gepubliceerd: 9 december 2009
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32222-IIB-3.html
ID: 32222-IIB-3

32 222 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 3
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 9 december 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 1) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In de considerans wordt «wet van ...., Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van ....., Stb.........» vervangen door: wet van 29 januari 2009, Stb. 177, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 september 2009, Stb. 522.

II

In de begrotingsstaat wordt in de tweede kolom onder «verplichtingen» het bedrag «360» vervangen door: 398.