Kamerstuk 32123-XVIII-70

Toezegging over eventuele additionele middelen voor de koopsubsidie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 20 april 2010
Indiener(s): Eimert van Middelkoop (minister defensie, minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (GPV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-70.html
ID: 32123-XVIII-70

Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2010

Op 9 april jl. heb ik u per brief gemeld dat het aantal aanvragen voor de koopsubsidie sterk aan het oplopen is (kamerstuk 32 123 XVIII, nr. 69). Gezien de sterke stijging in het aantal aanvragen per week heb ik de verwachting geuit dat een toevoeging van € 20 mln aan het budget voor koopsubsidie de regeling ongeveer een maand langer zal kunnen openhouden. In een brief van 15 april jl. (32 123-XVIII/2010D18830) heeft de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie mij gevraagd een nadere onderbouwing te sturen van de passage dat met de toevoeging aan het budget van de koopsubsidie van zo'n € 20 miljoen de regeling ongeveer één maand langer open kan worden gehouden. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek.

Het huidige budget voor de koopsubsidie houdt rekening met uitgaven over een totale periode van 15 jaar. Dat zijn uitgaven in het lopende jaar en uitgaven in de jaren daarna. In budgettaire termen betekent dit dat met de toekenning van de eerste bijdrage rekening gehouden met een verplichting over de komende 15 jaar. Iedere vijf jaar vindt een inkomenstoets plaats waarbij het recht op een bijdrage opnieuw wordt beoordeeld. Indien bijvoorbeeld het inkomen is gestegen, dan kan de bijdrage lager worden vastgesteld. Bij tussentijdse verhuizing vervalt het recht op een bijdrage. Bij het bepalen van de verplichting voor 15 jaar wordt verondersteld dat bij iedere vijfjaarlijkse inkomenstoets gemiddeld 35% minder hoeft te worden uitgekeerd vanwege tussentijdse verhuizingen en lagere bijdragen. Bij eventuele toevoegingen aan het budget van de koopsubsidie dient op eenzelfde manier rekening te worden gehouden met de verplichting over de gehele periode van 15 jaar. Rekening houdend met die verplichting is een bedrag van € 20 miljoen toereikend voor ongeveer 2 400 BEW-toekenningen.

In de afgelopen drie jaar is het aantal subsidietoekenningen sterk opgelopen. Het gemiddeld aantal per week nam toe van zo’n 60 in 2007 naar bijna 200 in 2008 tot net geen 300 in 2009. Deze stijging heeft zich doorgezet in 2010. In de eerste twee maanden van 2010 is het gemiddeld aantal aanvragen gestegen van zo’n 400 naar 500 per week. De ervaring leert dat ongeveer 85–90% van de aanvragen tot een toekenning leidt. Toen bekend werd dat het budget voor de koopsubsidie bijna was uitgeput, steeg het aantal aanvragen eind maart verder door naar 1 000 per week. Gezien de ontwikkelingen in het aantal aanvragen kan een toevoeging van € 20 miljoen aan het budget van de koopsubsidie de regeling slechts beperkte tijd verlengen (circa 3 weken bij 1 000 aanvragen per week en 6 weken bij 500 aanvragen per week).

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop