Kamerstuk 32123-VIII-42

Motie Kraneveldt- van der Veen/Dibi over een formele positie voor de schoolleider

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Margot Kraneveldt (PvdA), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-42.html
ID: 32123-VIII-42

68,5 %
31,5 %

D66

Verdonk

CDA

PVV

CU

PvdA

VVD

SP

GL

SGP

PvdD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 42
MOTIE VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN DIBI

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat sinds de invoering van het nieuwe proportionele toezicht niet meer de schoolleider of locatiedirecteur het eerste aanspreekpunt voor een gesprek met de inspectie is, maar het schoolbestuur;

van mening, dat de functie van schoolleider juist een cruciale rol kan spelen bij inspectietoezicht, omdat een schoolleider als geen ander weet wat er op het niveau van zijn of haar locatie plaatsvindt;

verzoekt de regering de schoolleider in het nieuwe inspectietoezicht weer formeel een positie te geven om bij gesprekken met de inspectie aanwezig te zijn en hem als volwaardige gesprekspartner te laten deelnemen, daarbij de mogelijkheid houdend om als bevoegd gezag een apart gesprek met de inspectie aan te vragen indien dit noodzakelijk wordt geacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kraneveldt-van der Veen

Dibi