Kamerstuk 32123-VIII-40

Motie Zijlstra over ten gunste laten komen van vrijvallende middelen aan beter hoger onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Halbe Zijlstra (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-40.html
ID: 32123-VIII-40

22,1 %
77,9 %

PvdA

VVD

GL

SP

CDA

SGP

Verdonk

PVV

D66

CU

PvdD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 40
MOTIE VAN HET LID ZIJLSTRA

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet een sociaal leenstelsel overweegt in het kader van mogelijke bezuinigingen;

spreekt als mening uit dat, als een sociaal leenstelsel wordt ingevoerd, de vrijvallende middelen ten gunste moeten komen van beter hoger onderwijs en niet als bezuiniging op onderwijs mogen worden ingeboekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zijlstra