Kamerstuk 32123-VIII-31

Rectificatie bijlage schriftelijk antwoord op vraag 1 (kamerstuk 32123 VIII, nr.29, overzicht van de fondsen en subsidieregelingen met een ondersteunende functie bij het onderwijsproces)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 4 november 2009
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-31.html
ID: 32123-VIII-31

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 31
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2009

Tot mijn spijt heb ik geconstateerd dat in bijlage 2 van mijn brief van 30 oktober jl. (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 29) een fout is gemaakt. In het overzicht is de regeling «Subsidie regeling afstemming onderwijs arbeidsmarkt risico regio’s» opgenomen voor een bedrag van € 74 miljoen. Dit moet zijn € 7,4 miljoen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk