Kamerstuk 32123-VIII-156

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het versturen van brieven naar scholen door het ministerie van OCW inzake voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 15 september 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-156.html
ID: 32123-VIII-156

Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2010

In reactie op het verzoek van het lid Ouwehand in de 99ste vergadering van 14 september 2010 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 99), deel ik u mee dat het ministerie van OCW geen brieven naar scholen heeft verstuurd.

OCW heeft op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) over voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen de koepelorganisaties mondeling geïnformeerd. Daarbij is aangegeven dat er onderscheid is tussen activisme en extremisme. Voorlichting geven in de zin van verspreiden van kennis en bijdragen aan bewustwording over maatschappelijke thema’s draagt bij aan de vorming van leerlingen op scholen. De waarschuwing gaat om gevallen waarbij onder het mom van voorlichting getracht wordt legale en illegale activiteiten te verweven.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet