Kamerstuk 32123-VIII-155

Verzoek uitstel toezegging advies artikel 23 Grondwet alsmede uitstel indiening wetsvoorstel gelaatsbedekkende kleding onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 8 september 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-155.html
ID: 32123-VIII-155

Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 september 2010

Hierbij deel ik u mee dat twee toezeggingen niet kunnen worden afgehandeld binnen de eerder vastgestelde termijn.

Ik vraag uitstel om uw Kamer te voorzien van een toegezegd juridisch advies over het verschil tussen pedagogische inrichting en denominatieve inrichting in het kader van vrijheid van onderwijs, school en planning.

Met het aanvragen van een advies is gewacht totdat zou zijn voorzien in de vacature voor de bijzondere leerstoel onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Overigens heeft uw Kamer aan de Onderwijsraad een advies gevraagd waarin deze vraagstelling ook een rol speelt.

Ook de besluitvorming over indiening van een wetsvoorstel over gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, waarover inmiddels (op 21 mei 2010) het advies van de Raad van State is ontvangen, kan niet worden afgehandeld binnen de eerder vastgestelde termijn. De besluitvorming naar aanleiding van het advies van de Raad van State is beleidsinhoudelijk van aard en vereist een besluit van een nieuw kabinet. Om die reden is nog geen termijn te geven voor afdoening van de toezegging.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet