Kamerstuk 32123-VIII-150

Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland 2009

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 10 augustus 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-150.html
ID: 32123-VIII-150

Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 augustus 2010

Gaarne bied ik u hierbij aan de nieuwe Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland over het jaar 20091. Deze editie is in opdracht van het departement tot stand gebracht door de Nuffic, het CINOP en het Europees Platform.

De gegevens in de Internationaliseringsmonitor hebben betrekking op de uitgaande mobiliteit van onze leerlingen, studenten en jonge werkenden in het kader van mobiliteitsprogramma’s. Voor het hoger onderwijs bevat het rapport ook gegevens over de inkomende mobiliteit van buitenlandse studenten.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet