Kamerstuk 32123-VIII-147

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Beertema om een kabinetsreactie inzake etnische diversiteit op scholen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 15 juli 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-147.html
ID: 32123-VIII-147

Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2010

In antwoord op uw verzoek om een kabinetsreactie op basis van de inaugurale rede van professor Dronkers over de effecten van etnische diversiteit op onderwijsprestaties deel ik u mee dat ik dit over laat aan het volgende kabinet.

Dit gezien de demissionaire status van het kabinet.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet