Kamerstuk 32123-VIII-145

Mededeling dat de kabinetsreactie over het Advies van de Onderwijsraad 'Ouders als partners' wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 8 juli 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-145.html
ID: 32123-VIII-145

Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2010

Op 17 februari 2010 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het advies «Ouders als partners» van de Onderwijsraad in ontvangst genomen. Dit advies is uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer.

Aan staatssecretaris Van Bijsterveldt en toenmalig staatssecretaris Dijksma is vervolgens gevraagd om een kabinetsreactie te geven op dit advies, zodat deze reactie betrokken zou kunnen worden bij het Algemeen Overleg ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs. De Kamer heeft dit Algemeen Overleg uitgesteld tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Mede namens de staatssecretaris van OCW deel ik u mee dat het aan het nieuwe kabinet is om een reactie te geven op dit advies. U zult de kabinetsreactie dus pas ontvangen nadat het nieuwe kabinet is aangetreden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet