Gepubliceerd: 1 juli 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-139.html
ID: 32123-VIII-139

Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2010

Graag bied ik u hierbij het onderzoeksrapport «De achterstand van jongens» van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen) aan1. Het onderzoek is eind 2009 door staatssecretaris Van Bijsterveldt en toenmalig staatssecretaris Dijksma aan u toegezegd.

De beleidsreactie wil ik overlaten aan het nieuwe kabinet.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet