Kamerstuk 32123-VIII-133

Concept Jaarwerkplan 2011 van de Inspectie van het Onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 14 juni 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-133.html
ID: 32123-VIII-133

Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2010

Hierbij bied ik u het voorlopige concept Jaarwerkplan 2011 van de Inspectie van het Onderwijs aan.1

In het Algemeen Overleg van 4 november 2009 (kamerstuk 32 123 VIII, nr. 70) over het concept Jaarwerkplan 2010 verzocht uw Kamer om met mij in een eerder stadium van gedachten te wisselen over de te plannen activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs voor het aankomende jaar.

Ik wil graag opmerken dat bijgevoegd concept Jaarwerkplan 2011 nog geen afgerond product is. Het concept geeft de activiteiten op hoofdlijnen aan. Daarbij gaat de inspectie uit van vier kernthema’s, te weten: onderwijsopbrengsten, aandacht voor kwetsbare leerlingen, de leraar, en management, bestuur en financiën.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet