Gepubliceerd: 25 mei 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-127.html
ID: 32123-VIII-127

Nr. 127 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 mei 2010

Hierbij bied ik u de Evaluatie risicogericht toezicht aan1. De evaluatie is toegezegd in het Algemeen Overleg over het jaarwerkplan 2010 van de Inspectie van het Onderwijs op 4 november 2009.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet