Kamerstuk 32123-VI-20

Motie Verdonk over het opzeggen van het vertrouwen in de minister

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 4 november 2009
Indiener(s): Rita Verdonk (Lid-Verdonk)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-20.html
ID: 32123-VI-20

0,7 %
98,0 %

Verdonk

SP

PvdA

D66

CDA

PVV

SGP

CU

PvdD

GL

VVD


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 20
MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 4 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Justitie tot aan vandaag twee begrotingen heeft verspreid met verschillende inhoud;

overwegende, dat hij daarmee de Kamer bewust verkeerd inlicht c.q. misleidt;

zegt het vertrouwen op in de minister van Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk