Gepubliceerd: 27 mei 2009
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31924-IIB-6.html
ID: 31924-IIB-6

31 924 IIB
Jaarverslag en slotwet Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2008

nr. 6
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 28 mei 2009

In het jaarverslag (Kamerstuk 31 924 IIB, nr. 1) van de Overige Hoge Colleges van Staat dienen de volgende correcties te worden aangebracht.

1. Op blz. 10, tabel Overzicht budgettaire gevolgen van beleid dienen de volgende bedragen te worden gewijzigd:

a. het bedrag van «4 167» in de tabelcel «Ontvangsten (rij)/Realisatie 2008 (kolom)» moet zijn: 4 117.

b. het bedrag van «1 390» in de tabelcel «Ontvangsten (rij)/Verschil (kolom)» moet zijn: 1 340.

3. Op blz. 41, Verantwoordingsstaat, dienen de volgende bedragen te worden gewijzigd:

a. het bedrag «4 167» in de tabelcel «Totaal (rij)/Realisatie ontvangsten (kolom)» moet zijn: 4 117;

b. het bedrag «1 390» in de tabelcel «Totaal (rij)/Verschil realisatie __ ontvangsten (kolom)» moet zijn: 1 340;

c. het bedrag «2 449» in de tabelcel «Raad van State (rij)/Realisatie ontvangsten (kolom)» moet zijn: 2 399;

d. het bedrag «997» in de tabelcel «Totaal (rij)/Verschil realisatie ... ontvangsten (kolom)» moet zijn: 947.