Gepubliceerd: 29 november 2011
Indiener(s): Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: jongeren sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-51.html
ID: 31780-51

Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2011

Naar aanleiding van uw verzoek namens de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2011 om een reactie op het bericht uit de Volkskrant van 8 november 2011 «Zonder coach loopt de Wajong spaak», wil ik hierbij verwijzen naar mijn antwoorden op de Kamervragen van het lid Karabulut (SP) (Aanhangsel Handelingen II, 2011/12, nr. 765) over Jonggehandicapten die vanwege kabinetsbeleid hun jobcoach – en daarmee hun baan – verliezen.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom