Kamerstuk 31700-VIII-26

Motie Bosma over een onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer naar de bestedingen op het gebied van kunst

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 27 oktober 2008
Indiener(s): Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VIII-26.html
ID: 31700-VIII-26

24,7 %
75,3 %

VVD

GL

PvdA

CDA

Verdonk

SGP

D66

PvdD

CU

PVV

SP


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 26
MOTIE VAN HET LID BOSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Amsterdamse Rekenkamer een vernietigend oordeel heeft over de besteding van kunstsubsidies door de gemeente Amsterdam in het bijzonder op het gebied van controle, doelmatigheid en transparantie;

constaterende, dat in Rotterdam de commissie-Van Middelkoop ook al negatief was over de besteding van kunstsubsidies in die stad;

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer bij het beoordelen van de begroting OCW ook al vraagtekens plaatste bij de kunstbegroting;

overwegende, dat de Nederlandse belastingbetaler gebaat is bij volledige transparantie als het aan komt op de besteding van overheidsgeld;

verzoekt de regering te komen tot een gedegen onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer, waarin de bestedingen op het gebied van kunst worden beoordeeld op controle, doelmatigheid en transparantie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma