31 436
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het verbeteren en versterken van de vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen)

nr. 6
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 23 mei 2008

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel N, punt 2, wordt in het tweede lid «bloedof aanverwant» vervangen door: bloed- of aanverwant.