Kamerstuk 30855-5

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Herdruk)

Dossier: Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Gepubliceerd: 21 december 2017
Indiener(s):
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30855-5.html
ID: 30855-5

Nr. 5 HERDRUK1 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 21 december 2017

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep) intrek.

Bergkamp