Gepubliceerd: 29 november 2006
Indiener(s): Joost Eerdmans (EĆ©nNL)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30659-4.html
ID: 30659-4

30 659
Voorstel van wet van het lid Eerdmans tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag

nr. 4
BRIEF VAN HET LID EERDMANS

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ontvangen 29 november 2006

In verband met mijn vertrek uit de Kamer zal ik dit initiatiefvoorstel niet verder kunnen verdedigen. Derhalve deel ik u hierbij mede dat de heer de Roon, na zijn beëdiging tot Kamerlid, deze taak op zich zal nemen.

Eerdmans