Gepubliceerd: 1 juli 2014
Indiener(s):
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30491-9.html
ID: 30491-9

Nr. 9 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2014

Hierbij deel ik u mede dat de behandeling van dit voorstel van wet, na het vertrek van de leden Timmer en Teeven uit de Kamer, door geen der leden van de PvdA fractie of VVD fractie zal worden voortgezet. In verband hiermee neem ik als fractiesecretaris van de PvdA het voorstel van wet over en trek ik het voorstel hierbij in.

Vermeij