Gepubliceerd: 1 februari 2006
Indiener(s):
Onderwerpen: bestuursrecht bezwaar en klachten recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30435-5.html
ID: 30435-5

30 435
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een doeltreffender rechtsmiddel tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet beroep bij niet tijdig beslissen)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 1 februari 2006

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 6:12, derde lid, «afdeling 8.2.4.a» vervangen door: afdeling 8.2.4a.

II

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 7:1, eerste lid, «in te stel len» vervangen door: in te stellen.