Kamerstuk 30061-10

Wijziging Wet op de omzetbelasting 1968 ivm aanpak constructies mbt (on)roerende zaken; Brief minister inzake aanbieding van de nota naar aanleiding van het nader verslag (kamerstuk 30061, nr. 11)

Dossier: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Gepubliceerd: 24 oktober 2006
Indiener(s):
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30061-10.html
ID: 30061-10

30 061
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

nr. 10
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 oktober 2006

Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het bovenvermelde voorstel aan (30 061, nr. 11) Ik verzoek u, mede in het licht van de opmerkingen en vragen gesteld in het nader verslag, om redenen zoals toegelicht in bijgaande nota de behandeling van onderhavig wetsvoorstel uit te stellen.

De Minister van Financiën,

G. Zalm