Kamerstuk 28867-18

Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen; Amendement van het lid van Der Staaij

Dossier: Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

Gepubliceerd: 26 maart 2008
Indiener(s):
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28867-18.html
ID: 28867-18

42,0 %
58,0 %

SGP

SP

GL

CU

PVV

Lid-Verdonk

CDA

PvdA

VVD

D66

PvdD


28 867
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 26 maart 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 87, vierde lid, de zinsnede «bij overeenkomst» vervangen door: bij schriftelijke overeenkomst.

II

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 96b de zinsnede «bij overeenkomst» vervangen door: bij schriftelijke overeenkomst.

Toelichting

Uit oogpunt van rechtszekerheid is het wenselijk dat de mogelijke afwijkingen van de wettelijke voorziene bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk worden vormgegeven. Dit amendement voegt derhalve aan het nieuw voorgestelde artikel 87, lid 4, als aan artikel 96b het woordje «schriftelijk» toe.

Hiermee wordt tevens aangesloten bij de formulering van het bestaande artikel 84, waarin bij afwijking van de draag- en fourneerplicht ook een schriftelijke overeenkomst wordt verlangd. (Zie prof. mr. A.J.M. Nuytinck in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 25 (2003), 7/8).

Van der Staaij