Kamerstuk 28180-4

Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen; Nota van verbetering

Dossier: Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen)

Gepubliceerd: 4 maart 2002
Indiener(s):
Onderwerpen: verkeer water
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28180-4.html
ID: 28180-4

28 180
Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 4 maart 2002

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel 4.4, eerste lid, onder b, wordt «in Nederland is of wordt gebouwd» vervangen door: is of wordt gebouwd.