Wetsvoorstel 36560-XVII - 15 mei 2024

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds feitelijke vragen gesteld op 23 mei 2024 en geagendeerd voor wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2023 dd 27 juni 2024
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag