Wetsvoorstel 36560-XIII - 15 mei 2024
Indiener: Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag