Wetsvoorstel 36560-V - 15 mei 2024
Indiener: Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag