Wetsvoorstel 36560-J - 15 mei 2024
Indiener: Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Blanco verslag uitgebracht
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag