Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag