Wetsvoorstel 36560-I - 15 mei 2024
Indiener: Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag