Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd