Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 september 2024 te 1400 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)