Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen tbv het verslag vast te stellen op 29 februari 2024 te 1400 uur
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd