Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Ter informatie Reactie Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop afwachten
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)