Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Najaarsnota
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - zonder stemming aannemen
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting
Voorstel van wet