Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september 2023 te 1400 uur
Brief lid / fractie
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)