Wetsvoorstel 36360-XIV - 17 mei 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Afgevoerd van de stand der werkzaamheden
Afvoeren van de stand der werkzaamheden (plenair)
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Stemmen - zonder stemming aannemen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Lijst van vragen en antwoorden
Agenderen - wetgevingsoverleg
Agenderen - technische briefing
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag