Wetsvoorstel 36360-A - 17 mei 2023
Indiener: Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Lijst van vragen en antwoorden
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag