Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Ter informatie
Ter informatie
Stemmen - zonder stemming aannemen
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd