Wetsvoorstel 36328 -
Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd