Wetsvoorstel 36316 - 6 maart 2023
Indiener: Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Voorstel van wet