Wetsvoorstel 36288 - 16 januari 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Ceder, Kat en Mohandis zal een voorstel (voor een programma) voor een rondetafelgesprek aan de commissie voorleggen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)