Wetsvoorstel 36288 - 16 januari 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Controversieel verklaren
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Ter informatie
Ter informatie
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)