Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Technische briefing organiseren
Agenderen - technische briefing
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd