Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de Najaarsnota is reeds centraal vastgesteld op 5 december 2022 om 1400 uur
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd