Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2022 op woensdag 14 december 2022
Betrokken - bij begrotingsoverleg (achteraf agenderen)
Stemmen - zonder stemming aannemen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd