Wetsvoorstel 36250-J - 24 november 2022

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd