Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De minister van Financiën verzoeken om de Nota naar aanleiding van het verslag ten behoeve van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (36080) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)