Wetsvoorstel 36078 - 13 april 2022

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd